Siia koondame otseturundust puudutavad artiklid ja muu kasuliku informatsiooni


Seadusandlus

Tarbijakaitseseadus. Eelkõige tuleks põhjalikumalt tutvuda §-dega 4; 12-125.

Võlaõigusseadus. Kauba või teenuse pakkumine ja müük tarbijale kaupleja korraldatud sellise turustussüsteemi kaudu, kus leping sõlmitakse ja sellele eelnev pakkumine tehakse vaid sidevahendi abil ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta, peab toimuma võlaõigusseaduse §-des 52–60 sätestatu kohaselt.

Isikuandmete kaitse seadus. Sätestab kohustused isikuandmete kasutajatele ning igaühe õigused oma andmete suhtes.

Elektroonilise side seadus. Kaitse soovimatu elektroonilise otseturustuse eest (spämm, SMS-reklaam jms).

Elektroonilise side seaduse § 1031 lg 6 sätestab sõnaselgelt, et samas seaduses toodud otseturustuse sätteid ei kohaldata reaalajas toimuvale mitmepoolsele häälkõnele. Seega piirangud elektrooniliste kontaktandmete otseturustuseks kasutamiseks telefonikõnede puhul justkui ei kehti ja müügikõnede tegemine ilma nõusolekuta ei ole keelatud.

Samas eksisteerib võimalus, et isiku telefoninumbri kaudu on võimalik isik tuvastada ning see on juba omakorda käsitletav isikuandmetena. Isikuandmete kaitse seadus lubab seda kasutada ainult isiku eelneval nõusolekul. Avalikest allikatest saadud numbrite puhul on soovitav arvestada, kus ja millises kontekstis isik enda telefoninumbri avaldanud on ning igal üksikjuhtumil eraldi hinnata, kas kõne tegemine on asjaoludest tulenevalt lubatav või mitte.


Tarbijakaitse

Tarbijakaitseamet on avaldanud juhise telefonimüügi kohta

http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/telefonimuuk

 


Kasulikud näited