Eesti Otseturunduse Liit (EOTL) on loodud suuremate otseturundusettevõtete poolt sooviga korrastada ja arendada otseturunduse valdkonda.

 

EOTLi töö on suunatud neljale peamisele tegevusvaldkonnale:

- loome ja hoiame otseturunduse hea tava kokkulepet

- levitame hea tava kokkulepet tegevusharu sees

- oleme partner seadusloojatele otseturundust puudutavate õigusaktide loomisel

- tutvustame otseturunduse olemust ja vajadust Eesti ühiskonnas.

EOTL on loodud vabatahtliku organisatsioonina, kuhu võivad kuuluda nii füüsilised kui ka juriidilised isikud, kes soovivad kujundada otseturunduse valdkonna arengut ning anda oma panuse, et otseturundus turundusmeetmena toimiks hästi ning võimaldaks ettevõtjatel tarbijatega suhelda ühiskonnale aktsepteeritaval viisil.

Otseturundus on osa kaasaegsest ja normaalselt toimivast turumajanduslikust ühiskonnast, kus valitseb kaupade ja teenuste ülepakkumine ning sellest lähtuv tugev konkurents pakkujate vahel.

Otseturundus katab tegevusi alates turundussõnumite koostamisest ja edastuskanalite valikust kuni tehingu sõlmimiseni otsekontakti käigus. Üha tugevamalt mõjutab tegevusharu digitaaltehnoloogia areng.

 

Hea Tava Kokkuleppega liitunud firmad võivad oma kommunikatsioonis kasutada Hea Tava Märgist