Otseturundus ja õigustatud huvi 

Anmekaitse Inspektsioon. Uudised

Millist otseturustust saab teha õigustatud huvi alusel?

Levimas on ekslik arusaam, et alates isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) jõustumisest 25. mail 2018 oleks nagu lubatud saata reklaami, kui reklaami saatjal on õigustatud huvi.

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep selgitab, et üldmäärus ei reguleeri otseturustust e-kanalite kaudu, milleks loetakse e-posti, tekstsõnumeid ja multimeediasõnumeid. E- otseturustuse osas kehtivad erinormid ja seadus teeb vahet füüsilisel ja juriidilisel isikul. Eraisikutele tohib reklaami saata ainult eelneva nõusoleku või varasema kliendisuhte olemasolul. Juriidilisele isikule reklaami saatmiseks ei pea nõusolekut küsima, kuid e -kirjas või muus elektroonilise side sõnumis peab olema loobumislink.

Kui otseturunduse tegija kasutab isikuandmeid telefonimüügis või posti teel reklaami tegemiseks, tuleb arvestada kolme asjaoluga.

Esiteks, püsiv ärimudel ei saa tugineda õigustatud huvile – see eeldab igakordset kaalumist-põhjendamist, kas konkreetsel juhul kaalub reklaami saatja õigustatud huvi üles inimese õiguse eraelule. Teiseks, kui viidata õigustatud huvile, tuleb seda reklaami saajale põhjendada. Kolmandaks, inimesel on alati õigus keelata oma andmete kasutamine otseturustuseks ning reklaami saatja peab sellest informeerima.

ABC e-otseturundajale

·             E-otseturustusele (e-post, SMS) kohalduvad erinormidena e-privaatsusdirektiivi (art. 13) ja elektroonilise side seaduse (ESS § 1031) nõuded.

·             Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud kas inimese eelneval nõusolekul või varasema kliendisuhte olemasolul samalaadsete kaupade/teenuste pakkumisel. Vaikimist või tegevusetust nõusolekuks ei loeta.

·             Inimesel peab olema alati lihtne võimalus otseturustussõnumitest loobuda.

·             Juriidilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud juhul, kui tal on lihtsalt võimalik otseturustussõnumitest loobuda.

ABC muudes kanalites otseturundajale

·             Mõistlik on tugineda reklaami saaja eelnevale nõusolekule.

·             Õigustatud huvi ei saa reklaami saatmisel olla püsiv ärimudel, vaid igakordne kaalumine. Iga püsiv skeem peab toetuma kindlale reeglistikule.

·             Õigustatud huvile viidates reklaami saatmisel tuleb inimesele seda põhjendada (IKÜM art 13 ja 14).

·             Inimene saab alati keelata mistahes alusel toimuva otseturunduse (IKÜM art 21 lg 3).

Eksklusiivses intervjuus prognoosib müügi tulevikku müügiblogi The Daily Sales asutaja ja omanik Daniel Disney.

Bestsales.ee : 

Telefoni teel pole enam mõtet müüa.

Daniel Disney esineb Müügijuhtimise aastakonverentsil.

TULE KUULAMA!

27. septembril esineb Daniel Disney Eestis Müügijuhtimise Aastakonverentsil. 

Millal müügiga algust tegid ja millist väärtust pakub sinu menukas blogi The Daily Sales?

Esimese päris müügitööga alustasin 16-aastaselt. Tänaseks on pühendumus ja suur kirg valdkonna vastu aidanud mul kujuneda tõeliseks müügieksperdiks. 

The Daily Sales on segu blogist ja müügikanalist. Toome igapäevaselt jälgijateni kõiksugu sisu alates intervjuudest kuni meemideni. Tasuta sisu jõuab igas kuus rohkem kui 7 miljoni silmapaarini. Meie reklaamipartneriteks on müügitoodete ja teenuste pakkujad.

Kas sa ei karda, et digitaalses maailmas, kus kõike leida ja osta on lihtne, sureb müük välja?

Inimestele pole müük kunagi meeldinud. Soovitud lahenduse ja ostja vahel on suur lõhe, mida suudab täita ainult müügiinimene. Meie eesmärk on antud lahendus ostjani tuua. Tänu internetile ja sotsiaalmeediale on inimesed haritumad kui kunagi varem, seega müügiinimestele on ootused üha suuremad. Inimeste vaheline suhtlus ei kao kuhugi ja tehinguid sõlmitakse alati meelsamini vahetu kontakti kaudu.

Mis puudutab konkreetseid müügikanaleid, siis telefonimüügi jätkuvasse domineerimisse on raske uskuda. Nooremad generatsioonid eelistavad kõnedele sotsiaalmeediat. Tulevikus liigub ka müügitöö sotsiaalmeediasse. Kui täna on telefonimüük veel efektiivne, siis juba paari aasta pärast ootab meid ees reaalsus, kus kõnedele enam ei vastata ja puuduvad lülid on vaja kuidagi asendada.

Rõhutad sotsiaalmeedia olulisust tänases müügitöös. Miks müügiinimesed sotsiaalmeedia revolutsiooni seni nii tõrksalt vastu võtavad?

Müügivaldkonnas on viimastel aastatel olnud suur debatt teemal külmad kõned VS sotsiaalmeedia või lihtsalt vana VS uus. Küsimus ei ole vanadest meetoditest lahti ütlemises, vaid uue ja vana kombineerimises. Edukad müügispetsialistid rakendavad mitmesuguseid tööriistu: sotsiaalmeediat, kõnesid, e-kirju, jpm. Tuleb olla paindlik, sest ostjate vajadused on erinevad. 

Muutused peab omaks võtma ja mugavustsoonist välja astuma. Just nii tagame endale edu ka tulevikus. Analüütika tõestab, et sotsiaalmeediat rakendavad müügispetsialistid näitavad paremaid tulemusi kui nende ’’konservatiivsed’’ kolleegid. Julgustan kõiki, kel soov oma strateegiat kaasajastada, end uute võimaluste ja tehnoloogiaga kurssi viia.

Kuidas haritud ja kõrgete ootustega ostjale meelepärane olla?

Tuleb keskenduda rohkem iseenda, mitte toote müümisele. Suure tõenäosusega on ostja sinu firma tegemiste ja pakutavate toodetega ammu tutvunud. 

Tähendab rõhuasetus on nüüd müügiinimesel – miks peaks ta just SINULT ostma? Endasse tuleb suhtuda kui brändi, luua tugevamaid sidemeid ja pakkuda lisaväärtust. Müügispetsialist on kujunenud hea strateegia salarelvaks.

Milliseid trende näed lähitulevikus?

Sarnaselt teistele valdkondadele, saab andmetest ja optimeerimisest müügi lahutamatu osa. Töötulemuste analüüsimine erinevate platvormide abil on tegelikult juba täna kujunenud reaalsuseks. Müügitöö muutub targemaks ja tehnilisemaks.

Eelnevalt mainitud uute generatsioonide pealekasv toob kaasa traditsiooniliste kanalite vaikse hääbumise. Usun, et külmad kõned surevad 2025. aastaks välja ja asenduvad suures osas sotsiaalmeediaga.

Milleeniumilaste tööturule sisenemine tähendab muuhulgas suuri muutusi töökeskkonnas.

Müügispetsialisti personaalne bränding muutub olulisemaks. LinkedIni ja Facebooki profiilid peavad olema laitmatud, sest inimesed teevad veebis taustauuringuid.

Müra tekib üha rohkem, seega ostjani jõudmine on järjest keerukam. Antud olukorras tuleb nutikalt rakendada uusi tehnoloogiad ja tegeleda pideva eneseharimisega.

Bestsales.ee : Kuuldused telefonimüügi surmast on tugevasti liialdatud

Kuigi avalikust ruumist võib jääda mulje, et telefonimüük on surnud, sest inimestel on tekkinud müügikõnede ees paaniline hirm, ei ole see koolitaja Mihkel Reinsalu arvates siiski põhjendatud.

Mihkel Reinsalu:

Üha vähem on efektiivseid kanaleid, kuidas oma müügi- ja turundussõnumiga jõuda uute klientideni, sest sõnumite rohkus ja muu müra on täitnud kõik võimalikud ja võimatud suhtlemiskanalid kliendiga. Selles olukorras näen ma hoopis telefonimüügi uut eelist, mida ehk veel paar aastat tagasi pähegi ei oleks tulnud. Kui mulle helistab müügiinimene, siis samal ajal koos tema kõnega ei tule taustal seotud reklaami (veel ei tule). On tavaliselt ainult üks müügisõnum. Seega julgen väita, et telefonimüük vastupidiselt ootustele, saab lähiajal hoopis olulisemaks müügikanaliks, kui ta ehk täna isegi on. Olen kohanud juba ettevõtteid, kes on sellest aru saanud, ning lisaks müügiga tegelevatele inimestele, on need ettevõtted hakanud oma kõiki töötajaid koolitama telefonimüügi vallas. Elagu telefonimüük!

Mõned mõtted, kuidas olla valmis oma äris telefonimüügi uueks tõusuks:

         Vaadake üle, kes peale müügiosakonna on veel suutelised ettevõttes tegema telefonimüüki. Paremini sobivad inimesed ja üksused, kus on olemas muudel teemadel suhtlemine klientidega. Oluline on, et enne tuleb mitte müügiinimesi õpetada ja siis alles panna nad müüma. Kõigile ei sobi müügitöö ning valesti käitudes, võib kaotada senise hea töötaja.

         Müügiosakond lahutada väiksemateks gruppideks ehk väiksemad müügitiimid. Nii on võimalik paindlikumalt nende tööd juhtida ning hoida neile antud toote või teenuse müük fookuses.

         Müügijuhtide rolli muutus. Tiimijuht peaks olema ise ka aktiivne müüja, kes igapäevaselt tegeleb samuti müügiga. Administratiivsete juhtide osakaal peaks langema ning nn müügistatistika ja aruandlus peaks olema müügiassistendi töö osa.

         Toode tuleb esmalt teha meeldivaks müüjale, siis alles kliendile. Selleks on vaja õppida koos tiimiga tundma toodet mitte ainult teoreetiliselt, vaid võimalusel ka praktiliselt. Kindlasti tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, miks ma seda toodet kliendile müün.

Müügiinimesi tuleb koolitada ja neid arendada laiapõhjalisemalt kui täna. Usaldus müüb. Mida kompetentsema, laia silmaringi ja hea suhtlemisoskusega inimesega on tegemist, seda suurem on tõenäosus, et kliendis tekib usaldus müüja vastu. Lisaks müügiinimese baasoskustele on hea mõte pakkuda neile kõnetreeninguid, näitlemise algõpetust, aktiivse kuulamisoskuse-, seoste loomise- ja loova mõtlemise treeninguid.

Telefonimüük on surnud. Elagu telefonimüük!

Bestsales.ee:

Telefon heliseb. Kiirelt saab heidetud pilk numbrile. Märgates, et tegemist on võõra numbriga, tuleb esimeste mõtete seas pähe see, et keegi vist kuskilt firmast jälle helistab ning tahab midagi müüa. Samas jookseb paralleelselt läbi ka mõte, et äkki helistab keegi, kellel on minu jaoks midagi olulist teatada, näiteks helistatakse lasteaiast, koolist või ettevõttest, kellega äri ajame. Teadmata õiget vastust, tuleb sekundite jooksul teha otsus – võtta vastu või mitte võtta vastu. Tuleb tuttav ette?

Mihkel Reinsalu astub septembris üles kahel Äripäeva korraldataval sündmusel -

22. septembril Bestsalesi Müügijuhtimise aastakonverentsil esineb ta teemal "Elluviimise valikud: kes teeb otsuseid, see tellib ka muusika" ja

28. septembril Äripäeva Akadeemia koolitusel "Telefonikõnede analüüsi praktikum" räägib ta põhjalikumalt telefonimüügist.

Mõeldes eelnevale kirjeldusele, siis tahes tahtmata tekib küsimus - kas telefonimüük on oma aja ära elanud? Inimestel on tekkinud paaniline hirm saada müügikõne osaliseks ning sellises olukorras on juba iseenesest raske alustada avatud ja kahepoolselt suhtlemist potentsiaalse kliendiga.

Vaadates aga asja teiselt poolelt, siis üha vähem on efektiivseid kanaleid, kuidas oma müügi- ja turundussõnumiga jõuda uute klientideni, sest sõnumite rohkus ja muu müra on täitnud kõik võimalikud ja võimatud suhtlemiskanalid kliendiga. Selles olukorras näen ma hoopis telefonimüügi uut eelist, mida ehk veel paar aastat tagasi pähegi ei oleks tulnud. Kui mulle helistab müügiinimene, siis samal ajal koos tema kõnega ei tule taustal seotud reklaami (veel ei tule). On tavaliselt ainult üks müügisõnum. Seega julgen väita, et telefonimüük vastupidiselt ootustele, saab lähiajal hoopis olulisemaks müügikanaliks, kui ta ehk täna isegi on. Olen kohanud juba ettevõtteid, kes on sellest aru saanud, ning lisaks müügiga tegelevatele inimestele, on need ettevõtted hakanud oma kõiki töötajaid koolitama telefonimüügi vallas. Elagu telefonimüük!

Mõned mõtted, kuidas olla valmis oma äris telefonimüügi uueks tõusuks:

·             Vaadake üle, kes peale müügiosakonna on veel suutelised ettevõttes tegema telefonimüüki. Paremini sobivad inimesed ja üksused, kus on olemas muudel teemadel suhtlemine klientidega. Oluline on, et enne tuleb mitte müügiinimesi õpetada ja siis alles panna nad müüma. Kõigile ei sobi müügitöö ning valesti käitudes, võib kaotada senise hea töötaja.

·             Müügiosakond lahutada väiksemateks gruppideks ehk väiksemad müügitiimid. Nii on võimalik paindlikumalt nende tööd juhtida ning hoida neile antud toote või teenuse müük fookuses.

·             Müügijuhtide rolli muutus. Tiimijuht peaks olema ise ka aktiivne müüja, kes igapäevaselt tegeleb samuti müügiga. Administratiivsete juhtide osakaal peaks langema ning nn müügistatistika ja aruandlus peaks olema müügiassisdendi töö osa.

·             Toode tuleb esmalt teha meeldivaks müüjale, siis alles kliendile. Selleks on vaja õppida koos tiimiga tundma toodet mitte ainult teoreetiliselt, vaid võimalusel ka praktiliselt. Kindlasti tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, miks ma seda toodet kliendile müün.

Müügiinimesi tuleb koolitada ja neid arendada laiapõhjalisemalt kui täna. Usaldus müüb. Mida kompetentsema, laia silmaringi ja hea suhtlemisoskusega inimesega on tegemist, seda suurem on tõenäosus, et kliendis tekib usaldus müüja vastu. Lisaks müügiinimese baasoskustele on hea mõte pakkuda neile kõnetreeninguid, näitlemise algõpetust, aktiivse kuulamisoskuse-, seoste loomise- ja loova mõtlemise treeninguid.

 

Telefonimüüki ootab lõpp?

Äripäeva veerus kirjutab vandeadvokaat Mari Matjus sellest, kuidasEuroopa Liidu andmekaitsereform muudab otseturunduskõnede suhtes kehtivaid reegleid.

Kehtiv isikuandmete kaitse seadus eeldab, et kui inimest midagi seoses tema kontaktandmete kasutamisega häirib, on ta ise probleemi lahendamisel aktiivne. Kui inimene saab müügikõne, on tal õigus küsida, kust tema kontaktandmed pärinevad. Samuti on inimesel õigus keelata enda andmete edasine kasutamine otseturunduseks. Kui inimene oma õigusi ei tea, on tal võimalus soovimatuid müügikõnesid vältida üksnes kõne katkestades või tundmatu numbriga kõnede vastuvõtmisest loobudes.Uus Euroopa Liidu andmekaitse määrus võtab eelduseks, et inimene ei ole oma õigustega kursis ning on õiguste kasutamises passiivne. Seetõttu kehtestab uus määrus ettevõtetele omaalgatusliku teavitamiskohustuse. Ettevõte, mis kogub ja kasutab isikuandmeid, näiteks kontaktandmeid, peab teavitama inimest tema andmete töötlemisest.Andmete töötlemisel otseturunduse eesmärkidel saab eristada kahte stsenaariumi. Esiteks võib inimene ise anda oma andmed ettevõttele koos selge või varjatud nõusolekuga andmete töötlemiseks. Teiseks võivad andmed pärineda kelleltki teiselt. Näiteks on telefoninumbrit jaganud sõber või mõni ettevõte, kellele inimene oma kontaktandmed andis. Määrusest tulenevad olulised muutused olukorraks, kus andmed ei pärine inimeselt endalt. Sellisel juhul peab ettevõte ise olema aktiivne ning leidma viisi inimese teavitamiseks andmete töötlemisest. Teavitamine peab toimuma ühe kuu jooksul andmete saamisest või hiljemalt esmakordsel inimesega kontakteerumisel.

Müügikõne algab õiguste ettelugemisega

Teavitamiskohustuse järgi peab ettevõte teatama inimesele oma nime, inimese andmete kasutamise viisid ning inimese õigused. See tähendab, et enne kui jõutakse pakkumise tegemiseni, tuleb inimest teavitada õigusest keelduda otseturundusest. Alternatiivselt võib inimest teavitada enne esimest telefonikõnet või märkida teavitamiseks vajalikud andmed sellesse nõusolekusse, millega inimene oma andmed esimesele ettevõttele edastas. Viimane on võimalik üksnes siis, kui inimese andmeid on edastanud üks ettevõte teisele.Et inimese antud nõusolek tema andmete töötlemiseks kehtiks, peab see olema antud vabatahtlikult. Määruse järgi ei ole nõusolek vabatahtlik, kui lepingu sõlmimiseks peab nõustuma töötlemisega, mis ei ole vajalik lepingu täitmiseks. Lisaks peab andmete töötlemis nõusolek olema antud muudest nõusolekutest selgelt eristatavana. See tähendab, et inimesel peab olema võimalik keelduda andmete edastamisest kolmandatele isikutele, kui see ei ole ettevõttega sõlmitud lepingu jaoks vajalik.Reeglina toimub nõusoleku andmine linnukese märkimisega kasti. Kui inimesed tihti ei loe, millega nad nõustuvad, siis eraldi kastike, kuhu tuleb panna linnuke, tõmbab kindlasti rohkem tähelepanu. See aga tähendab, et rohkem inimesi võib keelduda oma kontaktandmete edastamisest otseturundajatele.Uus andmekaitse määrus jõustub 2018. aasta kevadel. Telefonimüügiga tegelevatel ettevõtetel on üle aasta, et viia oma tegevus kooskõlla uute nõudmistega. Kuniks määrus ei ole jõustunud, on inimestel üksnes võimalus olla soovimatute telefonimüügikõnede suhtes ise aktiivne ning keelata oma andmete edasine töötlemine.

Hea uudis: telefonimüüjad jõudsid müügikõnede korrastamise osas kokkuleppele

Eesti suuremad telefonimüügiga tegelevad ettevõtted sõlmisid hea tava kokkuleppe, mille kohaselt peab iga telefonimüügiga tegelev ettevõte registreerima inimeste soove, kes ei soovi edaspidi saada pakkumisi telefoni teel.

Eesti Otseturunduse Liidu juhatuse liikme ja Müügimeistrite juhi Tarmo Lausi sõnul on otseturunduse heade tavade ning ausal kauplemisel põhinevate reeglite kokkuleppimine valdkonna maine tõstmiseks ülioluline. “Kutsun üles kõiki otseturundusega tegelevaid ettevõtteid Hea Tava Kokkuleppega liituma,” ütles Laus.

Hea tava kokkuleppe kohaselt saab klient igal ajal keelata telefonimüügi kõnede tegemise täielikult või osaliselt konkreetsete kaupade või teenuste osas.

Keeldumine registreeritakse telefonimüügi ettevõtja poolt peetavas andmebaasis. Igakordselt registreeritud keeld kehtib 2 aasta jooksul alates sellekohase soovi avaldamisest.

Eesti Otseturununduse Liit töötab välja märgise, mida leppest kinnipidavad ettevõtted saavad kasutada. Tarbijakaitse aitab teostada heast tavast kinnipidamise järelvalvet ning saab vajadusel üleastunud ettevõtet trahvida.

Hea tava lepingut saad lugeda siit: http://www.eotl.ee/hea-tava/

Eesti Otseturunduse Liidu (EOTL) eesmärk on korrastada ja arendada otseturunduse valdkonda. Liidu üks peamisi tegevusi on hea tava loomine ja hoidmine. Liitu kuuluvad OÜ Kontaktikeskus, Müügimeistrite AS, AS Äripäev, Eesti Ajalehtede Liit, Tele2 Eesti AS, Elisa Eesti AS, Müügipartner OÜ, AS Starman, Eesti Ajakirjade Liit, Eesti Telekom AS.

BestSales: Suured müügiorganisatsioonid sõlmisid telefonimüügi hea tava kokkuleppe

Eesmärgiga korrastada ja edendada otseturunduse ja telefonimüügi alast tegevust, asutasid Eesti suuremad müügiorganisatsioonid Eesti Otseturundusliidu ja sõlmisid telefonimüügi hea tava kokkuleppe.

„Otseturunduse heade tavade ning ausal ja õiglasel kauplemisel põhinevate reeglite kokkuleppimine on valdkonna maine tõstmiseks ülioluline. Mul on hea meel, et tänaseks on meie algatusega kaasa tulnud ja liidu tegevuses aktiivselt kaasa löömas suuremad telefonimüügi ettevõtted, meediafirmad ja telekomid,“ ütles EOTL juhatuse liige ja Müügimeistrite juht Tarmo Laus.

Telefonimüüki on Eestis ühe otseturunduskanalina kasutatud juba pea kakskümmend aastat ning võimalused selle efektiivse müügimeetodi kasutamiseks laienevad pidevalt. Müügieesmärgiga telefonikõnede maht on kasvanud ja siit tekkis vajadus sellist müügitegevust korrastava kokkulepe järele.

EOTL ja liitu kuuluvad ettevõtted on võtnud endale ülesandeks korrastada otseturunduse alast tegevust läbi hea tava ja ühiste tegevusreeglite kokkuleppimise. Üheks esmaseks ülesandeks on seada kliendisõbralikemasse raamidesse telefoni vahendusel tehtav müük.

Hea Tava kokkulepe on raamdokument, mille sisuks on telefonimüüki rakendavate ettevõtete omavaheline kokkulepe järgida lisaks kehtivatele õigusaktidele ka kõiki hea klienditeenindustava juurde käivaid ausa ja õiglase müügi reegleid.

Eesti Otseturundusliidu liikmeteks on Müügimeistrid, Kontaktikeskus, Äripäev, Elisa, Tele2, Eesti Telekom, Müügipartner ja Eesti Ajalehtede Liit.

Ettevõtted, kes on tegevusala käekäigust huvitatud, on kutsutud liitu astuma ja ühise eesmärgi nimel kaasa lööma.

 

http://www.bestsales.ee/uudised/2015/09/28/suured-muugiorganisatsioonid-solmisid-telefonimuugi-hea-tava-kokkuleppe