BestSales: Suured müügiorganisatsioonid sõlmisid telefonimüügi hea tava kokkuleppe

Eesmärgiga korrastada ja edendada otseturunduse ja telefonimüügi alast tegevust, asutasid Eesti suuremad müügiorganisatsioonid Eesti Otseturundusliidu ja sõlmisid telefonimüügi hea tava kokkuleppe.

„Otseturunduse heade tavade ning ausal ja õiglasel kauplemisel põhinevate reeglite kokkuleppimine on valdkonna maine tõstmiseks ülioluline. Mul on hea meel, et tänaseks on meie algatusega kaasa tulnud ja liidu tegevuses aktiivselt kaasa löömas suuremad telefonimüügi ettevõtted, meediafirmad ja telekomid,“ ütles EOTL juhatuse liige ja Müügimeistrite juht Tarmo Laus.

Telefonimüüki on Eestis ühe otseturunduskanalina kasutatud juba pea kakskümmend aastat ning võimalused selle efektiivse müügimeetodi kasutamiseks laienevad pidevalt. Müügieesmärgiga telefonikõnede maht on kasvanud ja siit tekkis vajadus sellist müügitegevust korrastava kokkulepe järele.

EOTL ja liitu kuuluvad ettevõtted on võtnud endale ülesandeks korrastada otseturunduse alast tegevust läbi hea tava ja ühiste tegevusreeglite kokkuleppimise. Üheks esmaseks ülesandeks on seada kliendisõbralikemasse raamidesse telefoni vahendusel tehtav müük.

Hea Tava kokkulepe on raamdokument, mille sisuks on telefonimüüki rakendavate ettevõtete omavaheline kokkulepe järgida lisaks kehtivatele õigusaktidele ka kõiki hea klienditeenindustava juurde käivaid ausa ja õiglase müügi reegleid.

Eesti Otseturundusliidu liikmeteks on Müügimeistrid, Kontaktikeskus, Äripäev, Elisa, Tele2, Eesti Telekom, Müügipartner ja Eesti Ajalehtede Liit.

Ettevõtted, kes on tegevusala käekäigust huvitatud, on kutsutud liitu astuma ja ühise eesmärgi nimel kaasa lööma.

 

http://www.bestsales.ee/uudised/2015/09/28/suured-muugiorganisatsioonid-solmisid-telefonimuugi-hea-tava-kokkuleppe